تاريخ : جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ | 12:5 | نويسنده : امیرخان

****************************************************

*****************************************

***************************

دوستان نویسنده! توجه کنید:

 از این به بعد تا جایی که ممکنه مطالبتونو 

توی ادامه مطلب قرار بدین.

یه دنیا ممنون...

و یه خسته نباشید جانانه... 

فدای همتون .. کارتون بیسته ..

***************************

*****************************************

****************************************************


تاريخ : پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ | 22:43 | نويسنده : سحر

ﺁﺑﺠﯽ" ﭼﯿﺴﺖ ؟
.
.
.

.
.
.
.
ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﺠﺎﯼ
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﻻﻥ ﭘﺎ ﻧﻤﯿﺪﯼ
ﻭﻟﯽ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﮐﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﺪﯼ؟؟؟؟؟
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ | 21:44 | نويسنده : سحر
اینو عالی میگه

آقو ما به دنیا اومدیم انقلاب شد , حرف زدیم جنگ شد
راه رفتیم کودتا شد , رفتیم مدرسه جنگ تموم شد
درس خوندیم هی نظاموی آموزشی عوض شد...

رفتیم دانشگاه کنکور ول شد , رفتیم سربازی معافیت آزاد شد
رفتیم سرکار مملکت تحریم شد , خواستیم ازدواج کنیم طلا گرون شد
گفتیم بریم خارج پاسپورتمون دی پرت شد , الانم اینترپل دنبالمونه

هه هه هه هه یعنی له لهما !
با این شرایط که پیش میره آقو فکر کنم مشکل از ما باشه اگه بمیریم شاید دنیا بهشت شد هه هه هه...

تاريخ : چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ | 23:0 | نويسنده : یگانه
ﻣَﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎس

.
.
.
.
.
.
.
.
.


برچسب‌ها: مرد باید مرد باشه
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ | 22:37 | نويسنده : یگانه
ﺁﻏﺎ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﺮﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


برچسب‌ها: خوشحالي كه دلمو شكستي
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ | 22:24 | نويسنده : یگانه
دانـش اگر در ثـریا باشد ،

مـردانی از سرزمیـن پـارس . . .
به دنبـالِ ثـریا خواهنـد رفـت !!ﻓﺮﻕ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ
.
.
.
.


برچسب‌ها: با فنجانی “چای” هم میتوان “مست” شد, اگر … کسی که باید باشد, “باشد”
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ | 21:57 | نويسنده : یگانه
+18+

.

.

.

.

رمز به پایه ثابتا و وبلاگدارای قدیمی داده میشه


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ | 20:38 | نويسنده : یگانه
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ 1375 ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺁﺧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯽ ﻫﺎ ﭼﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﻫﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻫﻪ 60 ﺩﻫﻪ 60 ﻣﮕﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻫﻪ 60 ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻥ؟ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ . . . . . . ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺭ 18ﺳﺎﻟﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺕ ﭼﺴﺐ ﺭﻭ ﺩﻣﺎﻏﺘﻪ ﺁﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ 60 ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻻﺭﻥ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍﺵ .. . ﺩﺧﺘﺮﺍﺵ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ 14 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻧﻤﯿﺪﺍﺷﺘﻦ ﻭ 7ﻗﻠﻢ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮﻭ ﺫﮐﺮﺷﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺩﻣﺎﻏﺸﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ ﻧﻪ 10 ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺗﺎ ﻭﻗتی ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺷﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻭ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺷﻮﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﻡ ﻭ ﻣعرﻓﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﻼﮎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺸﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ ... ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ 60 ﺩﺧﺘﺮﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻟاکﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﮓ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺑﺮﻭ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ 7 ﻗﻠﻢ ﺍﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮ ﺭﻧﮓ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺗﻟﯿﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻋﮑﺴﺎﯼ ﺟﻮﺭﻭﺍﺟﻮﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩﻥ ...... ﺁﺭﻩ عزیزم ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ 60 ﻓﺘﻮﺷﺎﭖ ﻧﺒﻮﺩﻥ... ""ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺩﻫﻪ 60""
(((((((کپی واسه دهه 60 آزاده...)))))))


برچسب‌ها: فقط یه دهه شصتی رابطه خودکار با لاانگشت رو میدونه
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ | 13:21 | نويسنده : یگانه

تو پاکستان عبارت RPG رو به ۸۲۸۲ میفرستی

دکل مخابرات منفجر میشه !یه فیلم هست تو جشنواره فجر امسال


ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۲ | 12:56 | نويسنده : یگانه
یه شب تو تاریکی سیگار میکشیدم یه جن دیدم
.
.
.
.
.
.
.
.
بسم الله گفتم
گفت دیگه گ*و*ه هم بخوری فایده نداره

من جن نیستم باباتم...!!!!!دیشب بچه فامیلمون پیانو میزد  piano

یکی دیگه شونم گیتار! گروه گل یاس


برچسب‌ها: با کسی باش ک“تو”رابخواهد نه کسیکه تورا“هم”بخواهد
ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 16:38 | نويسنده : یگانه

گابریل گارسیا میگه :
هـرگـز لبـخـند را تـرک نـکن ، حـتـی وقـتـی نـاراحـتی چـون هـر لحظه ممکن است کسی عاشـق لبـخـند تـو شـود.
.
.
.
.
بچه ها من الان دارم میخندمااااا

کسی عاشقم نشد؟؟؟؟؟!!!!

"پسر گلم یه دقیقه میای کارت دارم !"


برچسب‌ها: شهریور6حرفه, ولی شهریوری دوستت داشته باشه خیلی حرفه
ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 15:11 | نويسنده : یگانه
شباهت پسر خوب با پری دریایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هردو از اول افسانه بودندیکی از مهیج ترین تفریحاتِ آقایون....


برچسب‌ها: قـصـه بآ تـ♥و بـودن, یـکی بودهـنـوزم هـست
ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 14:38 | نويسنده : یگانه
یــــــادتونه ؟

دوست داشتیم مبصر صف بشیم که پای بچه هارو سر صف جفت کنیم !


یــــــادتونه ؟


روزای سرد و بارانی ناظم میگفت مستقیم برین کلاس !


یــــــادتونه ؟

وایمیسادیم تو صف بعد ناظممون میگفت یه جوری بگین مرگ بر آمریکا تا صداتون برسه آمریکا ؛ ما هم ابله فکر میکردیم آمریکا همین کوچه بغلیه از ته جیییییییییییگرمون داد میزدیم !

یــــــادتونه ؟

وقتی مشقمون رو ننوشته بودیم معلم که میگفت کو مشقت الکی تو کیفمون رو میگشتیم میگفتیم یادمون رفته !


یــــــادتونه ؟

آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیدیم درستون کجاست اونا یکی عقب تر باشن !


یــــــادتــونـــــــــــــــــــــه چـقـــدر شــــــیــــــریــن بـــــــود !!!


برچسب‌ها: دهه شصتیها رو عشق است
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 14:36 | نويسنده : یگانه
یــــــادتونه ؟

سر کلاس وقتی گچ تمام میشد خدا خدا میکردیم معلم به ما بگه برین از دفتر گچ بیاریم ، همیشه گچهای رنگی زیر دست معلم میشکست !
یــــــادتونه ؟

قدیما که تلویزیون کنترل نداشت یکی مجبور بود پای تلویزیون بخوابه کانالا رو با پاش عوض کنه !


یــــــادتونه ؟

مچ دستمون رو گاز میگرفتیم با خودکار بیک روی جای گازمون ساعت میکشیدیم !

یــــــادتونه ؟

وقتی حوصله درس نداشتیم الکی اجازه میگرفتیم میرفتیم دم سطل آشغال که مدادمون رو بتراشیم !


برچسب‌ها: صدام کن ای صداقت پیشه
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 14:28 | نويسنده : یگانه

یــــــادتونه ؟

پاکن های جوهری که یه طرفش قرمز بود یه طرفش آبی بعد با طرف آبیش میخواستیم خودکار رو پاک کنیم همیشه آخرش یا کاغذ رو پاره میکردیم یا سیاه و کثیف میشد !


یــــــادتونه ؟

گوشه ی پایین ورق های دفتر مشقمون نقاشی میکشیدیم بعد تند برگ میزدیم میشد انیمیشن !

یــــــادتونه ؟

زنگ تفریح که تمام میشد مامورای آب خوری دیگه نمیزاشتن آب بخوریم !


یــــــادتونه ؟

تو راه مدرسه اگه یه قوطی پیدا میکردیم تا خود مدرسه شوتش میکردیم !


برچسب‌ها: هوای اتاقم پرازبوسه های ب مقصد نرسیده است